Algemene Voorwaarden

artikel 1 – DEFINITIES

1.1 Pen to Paper, gevestigd te Rotterdam, KvK-nummer 67859070, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Pen to Paper.

1.2 De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

1.3 Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Pen to Paper zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.